10 Heldere afspraken CannonWorks-connect

Versie: Woning-/vastgoedeigenaren en beheerders

Wij, CannonWorks BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56815646, gevestigd te Assen aan het Hof van Parijs 10a, 9403 DA Assen, willen het jou makkelijk maken om de juiste bedrijven te vinden voor klussen in- en rondom uw woning of vastgoed en daarmee de zaken goed te regelen. CannonWorks-Connect vindt in uw regio het bedrijven die het beste aansluiten op uw vraag en leggen contact tussen jou en het door jou gekozen bedrijf.

Dat kun je allemaal regelen met de CannonWorks-app of via de webbrowser. Alles draait hierbij om een gestroomlijnd proces om met de bedrijven te communiceren en de afspraken goed onderling vast te leggen van aanvraag tot en met de uiteindelijke betaling. Om CannonWorks® te kunnen gebruiken hebben we een aantal heldere afspraken welke wij met jou overeenkomen. 

1. Toegang tot CannonWorks

Je krijgt gratis toegang tot CannonWorks via de CannonWorks-app of via de webbrowser. Jouw toegangsrecht is verbonden met het adres, ofwel postcode en huisnummer, waaraan je bent verbonden als eigenaar, gebruiker of onderhoudsadviseur van die locatie. Je kunt met CannonWorks toegang krijgen tot data die CannonWorks in verloop van de tijd heeft verzameld en voor jouw adres relevant zijn met inachtneming van de privacyregels.

2. Gebruik maken van CannonWorks

Als je bent ingelogd op CannonWorks kun je met diverse bedrijven allerlei zaken in en rondom je huis of vastgoed regelen. Je kunt bedrijven zoeken in verschillende branches en daarmee contact leggen. Je kunt met de bedrijven allerlei zaken regelen rondom projecten, zoals offertes, overeenkomsten, beeldmateriaal, instructies, planning en ook berichten waarmee je rechtstreeks met deze bedrijven kunt communiceren.

3. Zoeken en vinden van bedrijven

Connect CannonWorks zoekt bedrijven in de regio die geschikt zijn voor het vakgebied en werkzaamheden welke je hebt aangegeven en waar je een bedrijf voor zoekt. Deze gevonden bedrijven zijn altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voldoen aan onze selectiecriteria. Wanneer wij deze bedrijven tonen wordt er tussen u en hebt bedrijf contact gelegd via CannonWorks®.

4. Relatie leggen met bedrijven

Wanneer je contact hebt gelegd met het bedrijf via CannonWorks, dan ga je een rechtstreekse relatie aan met het bedrijf. Je komt als (potentiële) klant van dat bedrijf dan onderling de voorwaarden overeen. CannonWorks is daarbij geen partij in deze en is nimmer verantwoordelijk voor verplichtingen die je aangaat met dat bedrijf en we behandelen daarom geen geschillen. 

5. Bescherming van jouw gegevens

CannonWorks deelt vooraf geen persoonsgegevens met de gevonden bedrijven die direct die te herleiden zijn naar een adres, tenzij er al een relatie met dit bedrijf bestond. Wanneer een connectie met het tot stand wordt gebracht wordt je toestemming gevraagd je contactgegevens met dat bedrijf te delen. Pas dan worden enkel jouw contactgegevens gedeeld met dat bedrijf.

Jouw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met als doel de gevraagde werkzaamheden uit te voeren waarvoor jij opdracht hebt gegeven of voor het eventueel noodzakelijk voorbereidende traject zoals een opname/schouw voor het kunnen maken van een offerte of opdrachtbevestiging.

6. Voorkomen van misleiding

De gevonden bedrijven die wij in via CannonWorks in contact brengen, zijn een relatie aangegegaan met CannonWorks en hebben daarom een factuurrelatie met ons. Het kan zijn dat een bedrijf jouw verzoekt om het CannonWorks-platform heen te werken i.v.m. ontwijken van provisieafspraken. Op dat moment is er sprake van misleiding (artikel 9) en wanneer je daaraan meewerkt zal de toegang tot CannonWorks per direct worden ontzegt.

7. Jouw privacyrechten

De wet kent jou als gebruiker een aantal rechten toe. Van deze rechten kun je uiteraard gebruik maken. Je hebt de volgende rechten:

  • het recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van verwerking;
  • het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;
  • het recht op dataportabiliteit;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van CannonWorks. Wanneer wij geen persoonsgegevens kunnen werken zijn wij – logischerwijs - niet in staat om je in verbinding te brengen met derde partijen. Wij zullen geen gebruik maken van profiling en/of geautomatiseerde individuele besluitvorming op ons platform.

8. Beveiliging

Wij vinden de beveiliging van jouw (persoons)gegevens heel belangrijk. Om die reden treffen wij beveiligingsmaatregelen die, gelet op de aard van de door jou verstrekte gegevens, een passend beveiligingsniveau garanderen. Wij zullen alle persoonsgegevens verwerken binnen Europa. Als wij toch persoonsgegevens verwerken buiten Europa, dan zullen wij zorgen dat passende waarborgen worden getroffen om de juiste verwerking van de gegevens te garanderen. 

9. Gebruik en misbruik

Je gebruikt CannonWorks enkel voor het adres waar je op dat moment bij betrokken bent zoals genoemd in artikel 1. Daarnaast handel je volgens in dit documenten omschreven voorwaarden, Blijkt dat je niet conform deze regels handelt, of de eigenaar van het object aangeeft de toegang te willen blokkeren dan kan per direct de toegang tot CannonWorks worden geblokkeerd voor onbepaalde tijd en zonder opgaaf van reden.

10. Geschillen

Op deze overeenkomst is louter Nederlands recht van toepassing. Geschillen over of in verband met deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan bevoegde rechter te Assen.

Indien je vragen hebt over privacy kun je deze stellen via het e-mailadres support@cannonworks.nl

© 2024 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden