Gebruiksvoorwaarden CannonWorks

Wij willen jouw werk makkelijker, leuker en succesvoller maken. Hiervoor kan je toegang krijgen tot een Account CannonWorks, dit is online software waarmee jij heel gemakkelijk je dagelijkse werk kan doen via een webbrowser of de CannonWorks App. Alles draait hierbij om een optimale gebruikservaring met heldere afspraken. Wij zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de privacywetgeving zoals vastgelegd de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Wij, CannonWorks BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56815646, zullen bij het geven van een akkoord op deze voorwaarden je toegang geven tot een Account op onze online software, waarbij we in opdracht van jou,  jouw bedrijf of organisatie waarvoor je werkzaam bent (in de hoedanigheid als rechtspersoon nader genoemd “Jij of jou”) (persoons)gegevens gaan verwerken met inachtneming van de onderstaande bepalingen;

1. Wij rekenen een eerlijke prijs en hanteren geen opzegtermijn

Het is vooraf bekend wat je moet betalen voor CannonWorks en de Add-ons. Je gaat met het aanmaken van een betaalde Account met ons een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd, een abonnement met maandbedragen. Je kunt zonder opzegtermijn je abonnement en/of afzonderlijke Add-ons altijd per direct opzeggen. Wij kunnen tijdens de abonnementsperiode prijswijzigingen doorvoeren, evenals door de overheid vastgestelde BTW-tarieven.

2. We zorgen voor een optimaal en altijd up-to-date systeem

We werken continu aan verbeteringen en updates, zo heb je altijd de laatste versie en werk je up-to-date. Het kan soms zijn dat CannonWorks dan tijdelijk niet beschikbaar is, indien dat is gepland krijg je daarvan minimaal 24 uur van tevoren bericht. Het kan natuurlijk voorkomen dat bepaalde pagina’s of functionaliteiten er na een update anders uitzien of anders werken. We zorgen ervoor dat we een update altijd heel goed onder een representatieve groep gebruikers hebben getest. We staan altijd open voor suggesties die CannonWorks kunnen verbeteren.

3. Wij zorgen ervoor dat je gegevens 24/7 toegankelijk zijn

Wij zorgen ervoor dat je als gebruiker altijd bij je gegevens kan. We bieden je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar toegang, waar je ook bent. Maar ook wij zijn natuurlijk afhankelijk van onze hardware en leveranciers, we kunnen soms te maken hebben met een storing. Daarom kunnen we nooit 100% uptime-garantie bieden. We zullen je hierover altijd zo goed mogelijk informeren.

4 Je gebruikt CannonWorks op een eerlijke, veilige en correcte manier

Je gebruikt CannonWorks alleen voor je eigen bedrijf of het bedrijf waarin je werkzaam bent. De gegevens die je gebruikt in je account en waarmee je naar de buitenwereld communiceert zijn de juiste gegevens, zoals deze bij de Kamer van Koophandel, de bank(en) en de fiscus bekend zijn. Je zorgt ervoor dat niemand anders jouw inloggegevens gebruikt en je handelt conform de afspraken in deze overeenkomst.

5. Je zorgt ervoor dat je computer up-to-date is

Voor een optimale gebruikservaring en veiligheid stemmen we CannonWorks altijd af op de laatste versies van internetbrowsers en onze App(’s). Zorg daarom op tijd voor het updaten naar de laatste versies. Zorg er ook voor dat je een computer, smartphone of tablet gebruikt die de laatste versies van de browsers aan kan. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een internetverbinding die voldoende capaciteit heeft om probleemloos met CannonWorks te kunnen werken. Wij verzoeken i.v.m. veiligheid met klem om geen gebruik te maken van openbare WiFi-netwerken.

6. Je betaalt op tijd en voorkomt een incassoblokkade

Om CannonWorks te mogen gebruiken, machtig je ons het overeengekomen bedrag automatisch te incasseren. Je zorgt daarom voor voldoende saldo op je bankrekening. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het bedrag wordt gestorneerd, dan sturen we je tweemaal een herinnering. Heb je 5 dagen of meer na de 2e herinnering nog niet betaald, dan blokkeren we de toegang tot je CannonWorks account. Deze geven we pas weer vrij als je het volledig openstaande saldo hebt betaald. Bij een structurele incassoblokkade kunnen wij administratiekosten in rekening brengen.

Tijdens de blokkade van jouw Account loopt de betaalverplichting gewoon door tot het moment dat je officieel opzegt. Bij opzegging geven wij geen restitutie van reeds betaalde (maand)bedragen. Bij een blokkade van de Account behouden we uiterlijk 2 jaar het account inclusief alle gegevens. Wel behouden wij ons het recht voor om bij een geschil de Account inclusief alle data en persoonsgegevens voortijdig te verwijderen.

7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die je binnen CannonWorks verricht.

CannonWorks is slechts een hulpmiddel voor je bedrijfsvoering. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van de informatie die je in CannonWorks stopt en de gevolgen van de handelingen die je er mee verricht. Alles wat je vanuit CannonWorks stuurt of wat je aan handelingen verricht binnen CannonWorks voer je op correcte wijze uit en controleer je zelf. Je kunt ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Mocht het zo zijn dat je de mogelijkheid niet hebt om de juiste handeling te kunnen verrichten door een fout of vastloper, dan heb je de plicht dat eerst aan ons door te geven om dit te kunnen testen en/of te repareren.

8. Help en support

Om de prijs laag te houden, werken wij niet met dure consultants. Heb je hulp nodig of iets is je niet duidelijk, neem dan via de help-knop in de CannonWorks-omgeving contact met ons op. We geven direct antwoord zodra we in de gelegenheid zijn. Ook zijn we bereikbaar voor je per mail, je kan de helppagina’s raadplegen of instructievideo’s bekijken op ons Youtube-kanaal. Hoe hoog de nood ook mag zijn, wij komen niet naar je toe, we handelen alles digitaal af.

9. Opzegging, duur en beëindiging

De overeenkomst kan op elk gewenst moment worden beëindigd wanneer je dat in CannonWorks aangeeft op de Account-pagina. Je dient daar aan te geven dat je de overeenkomst wilt beëindigen door de Account te deactiveren. Je krijgt per email een bevestiging van opzegging van de Account en de toegang tot je Account wordt dan per direct geblokkeerd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde (maand)bedragen. Ook wij kunnen eenzijdig besluiten jouw account te beëindigen als je niet voldoet aan een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Met het aanmaken van een Account heb je ooit toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt het recht bezwaar te maken op de toestemming van verwerking van persoonsgegevens. Na ontvangst van een schriftelijk bezwaar per aangetekende post wordt de Account opgezegd en alle gegevens per direct verwijderd.  

Lees hier hoe wij de verwerking van persoonsgegevens hebben geregeld in de CannonWorks-accounts

 

© 2023 CannonWorks - Alle rechten voorbehouden